Výroční členská schůze 2018 Tisk

Výroční  členská  schůze org. ROSKA  Teplice v Čechách  10.4. 2018

Přítomni:

Omluveni:

Přítomno  členů :

1.       Závazná  přihláška

2.       Akce org. Roska Teplice v roce 2017

- víkendová rek. Labská  Stráň  21.4. - 23.4.                        18 osob

- rekondice  Úštěk                       12.6. - 18.6.                        13 osob

-víkendová rek. Úštěk                13.10.- 15.10.                      18 osob

- hipoterapie  květen - říjen                                                    10 osob  Úpořiny

- rehabilitační cvičení  - celoročně                                          10  osob  Sankalpa

- rehabilitační  plavání  celoročně                                           10  osob  Tereziiny lázně  Dubí

     3.   MaRS  4.3. organizováno MS centrem  za přispění  ROSKy  - tělocvična ZŠ  Buzulucká

     4.   Světový den RS - výroba a prodej stužek

     5.   6.červen - Rozsviťme Českou republiku - sázení slunečnic v parku Milady Horákové za účasti

      zastupitelů města Teplice                                                                                                                                               

6.    Vánoční  besídka  12.12. v restauraci  Sklářský  Sklep,  dárek - notýsek s logem  Rosky  Teplice

            (i  pro  sponzory)

     7.   Finanční zpráva  za rok  2017 (příloha)

 

Plán  činnosti  na  rok 2018

 

      -   víkendová  rekondice  Labská  Stráň - hotel  Belveder                       20.4. -  22.4.  cena    700,-Kč

      -   rekondice  Úštěk - hotel  Racek                                                              18.6. -  24.6.  cena 2.200,-Kč

      -   víkendová  rekondice  Úštěk  -  hotel  Racek                                         5.10. -  7.10.  cena     700,- Kč

      -   celoročně  -  cvičení  -  Sankalpa

                              -  plavání -  Tereziiny  lázně Dubí

      -   květen - říjen  hipoterapie - Úpořiny

      -   3.3.  MaRS  -  MS centrum Teplice  ve spolupráci  s ROSKOU

      -   10.5. MS centrum  - Kaple 9.00 - 10.00 bubnování  (2x 10 lidí

      -   30.5.  Světový  den  RS

      -   1.6. - 4.6. Abilympiáda Slovensko- Zemplínská  Šírava  

      -   16.6. Ros - Boccia turnaj Roska Ústí nad Labem - 3 členné týmy

      -   21.9. - 23.9. Roskiáda  Nymburk

      -   7.10. - 13.10. celostátní  rekondice  Hejnice

      -   prosinec  Vánoční  besídka  -  Sklářský  Sklep

      -   1x měsíčně  schůzky  členů  -  Sklářský  Sklep

 

Interní  směrnice  -  členský  příspěvek  250,-Kč / rok  z toho příspěvek  70,-Kč  do  Unie  Roska

                                 -  proplacení  telefonu  100,-Kč / měsíc

                                 -  barva  do  tiskárny  1x ročně

Diskuze,občerstvení      

 

Příloha č. 1

ZPRÁVA

o organizační jednotce zapsaného spolku Unie ROSKA, České MS společnosti za rok 2017

 

I. Identifikační údaje číslo ogr.

Název

ROSKA Teplice v Čechách

Adresa

Trnovanská 1283, Teplice, 415 01

Telefon

 

Mobil

605 709 510

e-mail

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Web stránky

www.roska-teplice.cz

Bankovní účet

164426729/0300

IČO

64686825

Odborná garance

MUDr. Vachová

 

II. Členské záležitosti

Organizace

Počet členů celkem   35

Z toho:

Má RS

28

 

Nemá RS

7

 

Počet e-mailových adres členů

33

 

 

Druh členství

 

Dobrovolníci

2

 

Počet regionálních členských valných hromad v roce

 

Orgány

Výkonný výbor - počet členů

5

- počet jednání

4

 

Revizní komise - počet členů

1

- počet jednání

4

 

Předseda (jméno, kontakt)

Frühauf Vladimír, 605 709 510

 

Účetní, hospodář (jméno, kontakt)

Machtová Miroslava, 775 121 889

 

III. Zpráva o činnosti - stručně konkrétní údaje - specifikace a hodnocení realizovaných akcí

 

Rekondice s ergoterapií 1x ročně, víkendové  rekondice 2x ročně, rehab. cvičení 1x týdně, rehab. plavání 1x týdně, hipoterapie, Vánoční besídka, společné návštěvy kulturních akcí, odborné přednášky, tvorba grantu pro Nadace Jakuba Voráčka, účast na MaRSu,  Pravidelné schůze členů organizace, schůzky s garantem.

 

 

IV. Finanční zpráva

Příjmy

V Kč

Výdaje

V Kč

Státní dotace

    34.700,-

Mzdy

   92.951,-

Od měst a obcí

   147.600,-

Provoz

     6.180,-

Granty nadací

     15.000,-

Informační aktivity

         0

Členské příspěvky

       5.250,-

Akce ozdravné

 119.488,-

Dary občanů

     72.684,-

Akce ostatní

   20.643,-

Firemní dárci

     23.000,-

Fundraising

          0

Účastnické úhrady

     49.000,-

Daně a pojištění

   32.938,-

Úroky z vkladů

       1,20

Odpisy

          0

Ostatní

     96.136,-

Ostatní

  58.738,-

Celkem

   443.371,20

celkem

 340.938,-

Rozdíl příjmů a výdajů               

                     +102.433,20

 

V. Ostatní - informace zejména o spolupráci s ostatními (veřejnost, média, tisk, dárci atd.)

 

 

Internetové stránky, facebook, nástěnka, Maraton s RS, akce na Světovém dni RS, Rozsviťme ČR - Nadace Impuls, spolupráce  se Statutárním městem Teplice

 

 

Datum: 19.1. 2018                                          Odpovědné osoby: Frühauf  V.

            

                                                                                                Sýkorová  H.                 

  

 

 
< Předch.   Další >

Sekce pro správce


Zapomenuté heslo