Schůzky členů Tisk
Členové Rosky se scházejí 1x měsíčně v restauraci Sklářský sklep v hotelu Helena v Teplicích Řetenicích. Schůzky začínají vždy v 16:00 hod. Datum schůzky se rozesílá pomocí SMS